KICK Haarlem

Kick Haarlem is een samenwerking van 3 kinderpraktijken in Haarlem.
De kinderfysiotherapie praktijk  Zuider Emmakade, de logopediepraktijk LogopedieHaarlem en de praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Susanne Thiesen behandelen samen kinderen van 0-18 jaar vanuit de verschillende disciplines. Het gaat hier om kinderen met complexe problematiek. Door vroegtijdig deze problematiek te signaleren en zo nodig gezamenlijk te behandelen kunnen we, in korte tijd, effectief en efficiënt  hulpverlenen. Uit ervaring merken we dat deze laagdrempelige benadering door ouders als zeer positief wordt ervaren.

Indien u denkt dat een kind hiervoor in aanmerking komt, kunt u met ons contact opnemen.

Logo Kick Haarlem 7-6-2016 Blauw-Groen-Roze alleen streep

Logo kinderfysio Zuider Emmakade

Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade is al 35 jaar gevestigd op de Zuider Emmakade. Wij zijn een Pluspraktijk en een HKZ gecertificeerde praktijk, hetgeen aangeeft dat wij naast een optimale behandeling voor de kinderen ook voldoen aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars aan een praktijk stellen.

Wij behandelen kinderen van 0-18 jaar met uiteenlopende motorische problemen, waarbij wij samen met ouders en kind werken aan een centraal gestelde hulpvraag. Alle kinderfysiotherapeuten zetten zich in voor het handhaven van kwaliteit middels bijscholing en intercollegiaal overleg.

Binnen KICK zijn wij verantwoordelijk voor de problematiek op het gebied van de motoriek en Sensorische Integratieverwerking.

Voor meer informatie: www.kinderfysiozuideremmakade.nl


Logo Logopedie Haarlem

LogopedieHaarlem is een onderdeel van Logopediepraktijk Haarlem-Zuid en al 20 jaar het vertrouwde adres voor logopedische zorg en dyslexiebegeleiding op basis van de nieuwste methodes en kennis.

Bij LogopedieHaarlem krijgt u altijd de juiste logopedische zorg voor uw kind. Alle  logopedisten zijn zeer goed opgeleid, betrokken, ervaren en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De hulpvraag van de ouders en het kind staat centraal.

Binnen KICK zijn wij verantwoordelijk voor de problematiek op het gebied van het eten en drinken, de mondmotoriek, spraak- en taalontwikkeling en lees- en spellingproblemen.

Voor meer informatie:  www.logopediehaarlem.nl


logo Susanne Thiesen transparant

Susanne Thiesen is GZ-psycholoog BIG en orthopedagoog-generalist NVO. Susanne werkt bij praktijk Nieuwe Gracht in Haarlem. Daar behandelt zij kinderen en jongeren met verschillende hulpvragen, o.a. problemen in de prikkelverwerking, ASS/ADHD-problematiek en angstproblematiek. Ook heeft zij aandacht voor de ouders en hun hulpvraag rondom de opvoeding en begeleiding van hun kind. Susanne heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen en hun ouders. Tijdens het werken bij verschillende instellingen gedurende vele jaren in Amsterdam, heeft zij de enorme meerwaarde van het werken in een multi-disciplinair team mogen ervaren. Uitgangspunt is altijd de vraag van het kind en zijn/haar ouders. Tijdens behandelingen maakt Susanne gebruik van o.a. oplossingsgerichte gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Voor meer informatie:  www.susannethiesen.nl